Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 3 t. 188 psl.

nigīdings

nigīdings „schampar (schamlos) – negėdingas“ III 693 [4517] (= nessigiedejau „nesigėdijau“ VE 2814–15) adj. nom. sg. masc. = pr. *nigīdings = pr. *ni- „ne-“ (žr. ni) + adj. *gīdings „gėdingas“ – sufikso *-ing- vedinys [plg. lie. gė́dingas (gėdìngas) „t. p.“ LKŽ III 196t.] iš subst. (nom. sg. fem.) pr. *gīda „gėda“ < *gīdā „t. p.“ < *gēdā „t. p.“ (žr. gīdan).

Papildymai / Komentarai

Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.