Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 3 t. 189 psl.

niquāitings

niquāitings „vnwillig (unwillig) – nenoringas“ III 1131–2 [6930] frazėje postainiquāitings „ward … vnwillig“ (III 1131–2 = apsischoka „užsirūstino“ VE 608–9 praet. 3 sg.). Čia turime adj. pr. *nikvāitings „nenoringas“ iš pr. *ni- „ne-“ (žr. ni) + adj. *kvāitings „noringas“, kuris – sufikso *-ing- vedinys iš subst. *kvāiti- „noras“ (žr. quāits).

Papildymai / Komentarai

Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.