Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 3 t. 199 psl.

noseproly

noseproly „naseloch (Nasenloch) – nosiaskylė“ E 86 nom. sg. fem. = pr. *nɔ̄siprɔ̄lī (ar *nɔ̄sēprɔ̄lī), t. y. *nāsiprālī (ar *nāsēprālī) – kompozitas (ī/i̯ā-kamienis), kurio sande pr. *nāsi- slypi subst. (i-kamienis, nom. sg. fem.) pr. *nāsis „nosis“ [ar subst. (ē-kamienis, nom. sg. fem.) pr. *nāsē „t. p.“], žr. s. v. nozy. Sandas pr. *-prālī suponuoja subst. (gal ī/i̯ā-kamienį, nom. sg. fem.) pr. *prālī „skylė“ (ar *prālī *prārī „t. p.“), kuris yra turbūt deprefiksinis (deprepozicinis) darinys – sufikso pr. *-lī (santykiavusio su pr. *-lē, žr. s. v. kexti) vedinys iš praef. (praep.) pr. *prā- (*prā) „pro- (pro), durch“ (žr. pro-, pra), plg. Endzelin ZslPh XVIII 124, Endzelīns SV 216t. Plg. taip pat deprefiksinį (deprepozicinį) darinį, pvz., lie. (subst.) príe-kis (žr. Fraenkel LEW 653 s. v. príekis; žr. dar prīki).

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: ESSJ XXVI 17; Larsson NCOP 49; Matzenauer BKAS 93; Ostrowski Coll. Pr. II 134t.; Smoczyński BSI VIII 27; Stundžia BJPM 40, BSI XVIII 198.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.