Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 3 t. 200–201 psl.

nousā

nousā „vnser (unser) – mūsa (mūsoji)“ III 5519 [392] (= musu „mūsų“ VE 2214) nom. sg. fem. (pron. poss.); dat sg. masc. noūsesmu „vnserm (unserem) – mūsam (mūsajam)“ III 3112 [2515] (= musu „mūsų“ VE 115), nousesmu „t. p.“ III 9119 [5732] (= musu „mūsų“ VE 3917), noūsmu „t. p.“ III 3511 [2720] (= musu „mūsų“ VE 1220), III 373 [2732] (= musu „mūsų“ VE 1310), III 13119 [815]; acc. pl. (masc.) noūsons „vnsere (unsere) – mūsus (mūsuosius)“ III 313 [258] (= musu „mūsų “ VE 1016), „vnsern (unsern) – t. p.“ III 5321 [3720], „vnser (unser) – t. p.“ III 553 [3723] (= musu „mūsų“ VE 2121), nousons „t. p.“ III 5320 [3719] (= musu „mūsų“ VE 2117).
Iš tos medžiagos nesunku atstatyti pron. poss. pr. *nūsa- „unser“ (resp. *nūsā- „unsre“), kuris yra inovacija [kaip ir pron. poss. lie. dial. mū́sas „unser“ (resp. mūsà „unsre“)] – vedinys iš formos 201 pron. (personale) pr. *nūsan/*nūsun „mūsų“ (gen. pl.) kamieno pr. *nūs- (žr. Endzelīns SV 91, Rosinas 47t., 172); plg. panašiõs kilmė̃s pron. poss. pr. *jūsa- „euer“ (resp. *jūsā- „eure“), žr. s. v. tu.
Pastaba. Manoma, kad frazės pr. (XV a. pradž.) Towe Nuͤsze „Tėve mūsų“ (žr. PKP I 30, II 62 ir liter.), verstos iš lo. Pater noster „t. p.“ (žr. l. c.), lytis nuͤsze esanti taip pat pron. poss. (masc.) – jo voc. sg. forma [Mikalauskaitė APh VII 104t. (ir liter.), Endzelīns SV 217]. Man rodos, kad ši nuͤsze = pr. *nūse yra ne gyvosios pr. kalbos faktas, o klaida (okazionali) vietoj lyties pron. (personale, gen. pl.) pr. *nūsan/*nūsun „mūsų“ [plg., pvz., frazės (I 912) Thawe nuson „Tėve mūsų“ lytį nuson „mūsų“ (gen. pl., žr. s. v. as) : lytis nuͤsze = pr. *nūse fleksiją *-e gavo atrakciškai iš prieš esančio towe = pr. *tāv-e (t. y. *tɔ̄v-e) „tėve“ (voc. sg.); čia galėjo prisidėti dar ir tai, kad originalo (lo.) frazės Pater noster „Tėve mūsų“ abu žodžiai (voc. sg.!) savo finaliniu segmentu lo. -ter visiškai sutampa [plg. net ir vok. Vater unser „Tėve mūsų“ abiejų žodžių (voc. sg.) sutapimą segmentu vok. -er].

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Matzenauer BKAS 95; RosinasSM 213, 251tt.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.