Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 3 t. 213 psl.

packawingi

packawingi „friedsam – taikingai“ III 898–9 [573] adv. frazėje seiti packawingi „seid friedsam – t. p.“ (= pakayu tureket „taiką turėkite“ VE 387). Čia vok. (III 888) friedsam suvoktas kaip adv. ir išverstas į adv. pr. (III) *pakavingi „taikingai“, kuris (plg. s. v. akiwijsti) suponuoja adj. pr. (III) *pakavinga- „taikingas“, haplologiškai atsiradusį iš pr. *pakajavinga- „t. p.“, o šis – sufikso *-aving- (< *-av- + *-ing-) vedinys iš subst. pr. *pakaja- „taika“ (žr. s. v. packaien).

Papildymai / Komentarai

Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.