Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 3 t. 213 psl.

packīwingiskan

packīwingiskan „geruͤglich (ruhig) – taikingą, ramų“ III 9116 [5730] (= pakaghinga „t. p.“ VE 3914 acc. sg.) adj. acc. sg. neutr. = pr. (III) *pakīvingiskan yra sufikso *-isk- vedinys iš adj. pr. (III) *pakīvinga- „taikingas“, kuris haplologiškai atsirado iš pr. *pakajīvinga- „t. p.“, o šis – sufikso *-īving- (< *-īv- + *-ing-) vedinys iš subst. pr. *pakaja- „taika“ (žr. s. v. packaien).

Papildymai / Komentarai

Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.