Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 3 t. 220 psl.

pantwcko

pantwcko „tegel (Tiegel) – keptuvė“ E 352, taisytinas į *panewcko nom. sg. fem. = pr. *panʹaukɔ̄, t. y. *panʹaukā (kitaip PKP II 279), kuris ir lie. dial. paniáuka „tam tikras dubios keptuvės pavidalo indas“ (LKŽ IX 355) yra polonizmai – iš lenk. panewka „tam tikra keptuvė“; čia segmentas lenk. pa- (su ilguoju -a-) transponuotas į pr. *pa- (su trumpuoju *-a-) matyt iš asociacijos su prefiksu pr. *pa- (žr. pa-).
Plg. Trautmann AS 389 (ir liter.), Endzelīns SV 219, Levin SE 103 (čia pantwcko yra skyriuje „Disputed Borrowings“).

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Matzenauer BKAS 97.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.