Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 3 t. 220–221 psl.

panustaclan

panustaclan „vuerysen (Feuerstahl zum Feueranschlagen) – skiltuvas“ 221 E 370 nom. sg. neutr. [dėl vok. (E 370) vuerysen plg. v. v. ž. vûerîsern „Feuerstahl zum Feueranschlagen“ Trautmann AS 389] = *panustaklan – kompozitas pr. *panu- „ugnis“ (žr. panno) + *-staklan; pastarasis yra turbūt germanizmas (neutr.) pr. *staklan „plienas“ (iš vok. stahel „t. p.“, plg. v. v. a. stahel „t. p.“ Lex 207), plg. Trautmann l. c., Endzelīns SV 219, kitaip – Nesselmann Thes. 119, Būga RR II 91–92.

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Larsson NCOP 49; Lašinytė Blt XLII (2) 251; Stundžia BSI XVIII 201.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.