Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 3 t. 227 psl.

passortis

passortis „schoͤrstange (Schürstange) – žarsteklis“ E 334 nom. sg. masc. (ar fem.) = pr. *pazɔ̄rtis [i-kamienis masc. ar fem. (arba išvirtęs i̯o-kamieniu masc. *pazɔ̄rtis)] = (t. y.) *pazārtis su cirkumfleksiniu pr. (*-ɔ̄r- =) *-ār- (dėl to parašytu ne *-ar-, o -or-, plg. Mažiulis BS 13t.).
Reikia priminti, kad pr. (E 334) passortis jau seniai (ir teisingai) gretinamas su lie. žer̃-ti „scharren, Feuer schüren“ ir kt. (pvz. Nesselmann Thes. 120, Berneker PS 322, Trautmann AS 390 ir liter., Endzelīns SV 220, Fraenkel LEW 1302), tačiau jis nebuvo darybiškai nagrinėtas, o ir pati jo fonetinė rekonstrukcija pasiliko neišryškinta (plg. Endzelīns l. c., Fraenkel l. c.).
Subst. i-kamienis (bent jau anksčiau) masc. ar fem. pr. *pazārtis „žarsteklis“ = „įrankis žarijoms pažarstyti, pamaišyti“ laikytinas sufikso *-ti- vediniu iš verb. (iterat.) pr. *pazar-/(inf.) *pazar-ītvei „žarijas pažarstyti, pamaišyti“ = praef. pr. *pa- „pa-“ (žr. pa-) + verb. (iterat.) pr. *zar-/(inf.) *zar-ītvei „žarijas žarstyti, maišyti“ verb. pr. *zer̃-tvei „žarijas braukti, berti“ [plg., pvz., pr. verb. *vert- „versti“ pr. verb. (iterat.) *vart-ītvei „vartyti“, žr. s. v. wartint]. Dėl tos subst. (i-kamienio) pr. *pazarti- „žarsteklis“ darybos plg., pvz., subst. (i-kamienį) lie. lanktìs (lanktiẽs) „lenktuvas“ (Skardžius ŽD 327) = „įrankis siūlams į sruogas lankstyti“ – sufikso -ti- vedinį iš verb. (iterat.) lank-ýti „lankstyti“ (žr. LKŽ VIII 132t. s. v. 2 lankýti) leñk-ti.
Verb. pr. *zer̃-tvei „žarijas braukti, berti“ < balt. *źer- (*źir-) „t. p.“ (> lie. žer̃-ti „t. p.“) < verb. balt.-sl. *źer- (źir-) „skleisti spindėjimą“ (dėl jo reikšmės plg. Urbutis BEE I 60t.) < ide. *ǵher- „t. p.“ (Pokorny IEW I 441t.) < *gher- „t. p.“ Žr. dar s. v. v. sari, sarote.

Papildymai / Komentarai

Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.