Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 3 t. 229–230 psl.

pasto

pasto „wepe“ E 494 nom. sg. fem. = pr. *pastɔ̄ = (t. y.) *pastā yra matyt „Decke, die von Frauen an Stelle eines Mantels um die Schultern gehängt wird“ (Nesselmann Thes. 120t., Trautmann AS 391, Endzelīns SV 220) = „skara“; dėl vok. (E 494) wepe „t. p.“ plg. Ryt. Pr. vok. Wepe „t. p.“ (Frischbier PW II 464), v. v. a. weppe „… das Gewebe“ (Lex 313).
Šį pr. (E) žodį bandyta gretinti su lie. pèš-ti „zupfen“ ir pan. (Berneker PS 311, Trautmann l. c.). Bet šitoks gretinimas (nors jis ir nėra negalimas, žr. toliau) nebuvo darybiškai bei semantiškai analizuotas (resp. pagrįstas); todėl Endzelynas rašė, kad pr. (E 494) pasto esąs „bez daudzmaz paticamas etimoloģijas“ (Endzelīn s l. c.).
Manyčiau, kad subst. pr. (E) *pastā „skara“ yra iš (subst.) *„audinys su kutais (Quasten, Fransen)“ (skarai būdingi kutai!) < *„audinys tarsi su išpešiojimais (kutais)“ < *„tai, kas išpeš(io)ta, išpeš(ioj)ama“ – sufikso *-tā vedinys (su šaknies vokalizmo apofonija) iš verb. pr. *pes- „pešti“ (plg., pvz., lie. verb. 230 nèš- „nešti“ subst. naš-tà „tai, kas nešta, nešama“) < balt. peś- „t. p.“ (> lie. pèš-ti „t. p.“), kuris bei gr. πέκ-ω „pešu“ ir kt. yra iš verb. ide. *pek- „pešti“ (Pokorny IEW I 797); žr. dar s. v. pecku.

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Matzenauer BKAS 97.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.