Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 3 t. 234 psl.

patowelis

patowelis „stiffater (Stiefvater) – patėvis“ E 179 nom. sg. masc. = pr. *patɔ̄velīs (i̯o-kamienis), t. y. *patāvelīs; jį laikyti diminutyvu („Stiefväterchen“), t. y. diminutyvinio sufikso *-elīs (ar *-ēlīs?) vediniu iš *patāvīs „patėvis“ (taip įprasta manyti) negalėčiau. Pr. (E) *patāvelīs bus atsiradęs iš kontaminacijos pr. *patāvīs „patėvis“ (i̯o-kamienio) su diminut. pr. *tāvelīs „tėvelis“ (i̯o-kamieniu), kuris – sufikso (diminutyvinio) *-elīs vedinys iš pr. *tāva- „tėvas“ (žr. towis).
Pr. *patāvīs „patėvis“ – prefikso *pa- „pa-“ (žr. pa-) bei fleksijos vedinys iš *tāva- „tėvas“ (žr. towis), plg. lie. pãtėvis (patė́vis) „Stiefvater“ (LKŽ X 614) bei la. patẽvis „t. p.“ (ME III 121) darybą (plg. dar la. patẽ̹vs „t. p.“).

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Larsson NCOP 76.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.