Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 1 t. 123 psl.

ausis

ausis „golt (Gold) – auksas“ E 523 nom. sg. (< *ausas); acc. sg. ausin „goldt – t. p.“ III 4316 [3126] (III kat-mo šnektoje nom. sg. bus buvęs *auss, iš senesnio *ausas, plg. PKP II 218, išn. 709) : lie. áusas „t. p.“ (Lkm; šis aus- paliudytas dar iš M. Lietuvos, žr. LKŽ I² 501 s. v. aus-inas, -a, 505 s. v. aus-kalis), áuksas (turbūt su įterptiniu -k-), lo. aurum (= sabin. ausom). Tolimesnę etimologiją nelengva paaiškinti. Lie. áu(k)sas gal yra skolinys iš pr. *ausa-, o pastarasis – (prekybos keliais) iš italik. *auso-m, žr. Kretschmer Einleitung in die Geschichte der griechischen Sprache, 1896, p. 150, Pisani, Blt IV 11 (ir liter.). Kitaip jo kilmę aiškina Pokorny IEW I 86t., dar kitaip – Ivanov Blt XIII 233 (lytis lie. áuksas esanti senesnė už pr.-lie. aus- „auksas“). Žr. Toporov PJ I 168tt. (ir liter.).

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Adams DTB 487; Beekes EDG 1652; Matzenauer BKAS 26; Smoczyński SEJL 33; Vaan EDL 63.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.