Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 3 t. 249–250 psl.

pelemaygis

pelemaygis „rotilwye (Rötelweihe) – pelėsakalis“ E 712 nom. sg. masc. = pr. *pelēmaigīs [i̯o-kamienis ar (o-kamienis) pr. *pelēmaigis < *pelēmaigas]. Vok. (E 712) rotilwye = v. v. a. rœtelwîe „Rötelweihe“ (Lex 171) – „pelėsakalis (Falco tinnunculus L.)“, žr. dar Trautmann AS 393 ir liter.
250 Subst. (i̯o-kamienis) pr. *pelēmaigīs „pelėsakalis“ jau ir dėl to, kad pelėsakalio svarbiausias maistas – lauko pẽlės (žr. Ivanauskas LP II 295), yra iš „pelių (už)mušėjas, nuspaudėjas“ [plg.: „Mausklemmer“ – Berneker PS 312, Trautmann l. c. (ir liter.), Endzelīns SV 221, Fraenkel LEW 448] – kompozitas pr. subst. *pelē- „pelė“ (žr. s. v. pele) + *-maigīs. Pastarasis sandas yra (su kokybine šaknies vokalizmo apofonija) iš verb. pr. *meig- „(už)mušti, smogti, (nu)spausti“ = lie. dial. miẽg-ti „smogti, trenkti, kirsti“ (LKŽ VIII 141 s. v. miẽgti 2; galbūt jotv. semantizmas) bei míeg-ti (miẽg-ti) „diegti“ (op. cit. s. v. míegti 1) = 1a. miêg-t „spausti, smogti ir kt.“ ir pan., dėl kurių kilmės žr. s. v. ismigē.
Pastaba. Teiginys, kad pr. (E 712) pelemaygis sandas pele- esąs pr. (E 710) pele „lingė“ (Fraenkel l. c.: „1. Gl. preuß. pele Voc. 710 „Weihe“ ist“), yra labai netikslus.

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Blažek Coll. Pr. II 14; Hinze LgB IV 186t.; Larsson NCOP 79t.; Matzenauer BKAS 99; Smoczyński SEJL 447; Stundžia BSI XVIII 197.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.