Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 1 t. 124 psl.

auskiēndlai

auskiēndlai „ersaufe – tenuskęsta“ III 1212 [7514] (= paskandint „paskandìnta“ VE 5911) opt. 3 sg. Iš *auskēnd- „nuskęsti“ (inf. *auskenstvei) = au- + *skeñd- = lie. skeñd-o (skę̃sti) < balt. *skend- „skęsti“, kurio etimologija iki šiol nėra aiški (tik bandoma jį sieti su gr. σκινθός „neriantis“), žr., pvz., Fraenkel LEW 803, Pokorny IEW I 930, Toporov PJ I 171. Esu linkęs manyti, kad šaknis balt. *skend- „skęsti“ turi infiksinį -n- (plg., pvz., la. jûg-t = lie. jùng-ti *i̯ug-) ir atsirado iš senesnės balt. *sked- (gal jos reliktas yra lie. dial. skẽd-o „skendo“ LKŽ XII 842tt.). Ją galima laikyti formanto *-ed- išplėsta balt. *sk-/*sek- = ide. *sek-/*sk- (plg. gr. σκ-ινθ-ός „neriantis“ – su kitokiu formantu), kuri reiškė turbūt ne tik „leistis žemyn (vandeniui)“ (> lie. señka sèkti „t. p.“ ir kt., žr. Fraenkel LEW 772t., Pokorny IEW I 894t.), bet ir „leistis žemyn (vandenyje)“ (plg. gr. σκ-ινθός reikšmę „neriantis“). Plg. homoniminę balt. *sked-, atsiradusią iš balt. *sk-/*sek- = ide. *sek-/*sk- „skelti, skirti“ (apie tai plačiau žr. Urbutis BEE I 82–84).

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Matzenauer BKAS 117; Orel HGE 334; Smoczyński DL 13, LAV 46t., SEJL 561.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.