Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 3 t. 266–267 psl.

perlencke

perlencke „Gebühr, der gebührende Anteil – rinkliava, priklausanti dalis“ (Nesselman n Nesselmann Thes. 125t., Trautmann AS 396, Endzelīns SV 224) yra subst. (matyt i̯o-kamienis, nom. sg. masc.) pr. *perlenkīs [ lie. dial. (Ryt. Pr.) perleñkis „rinkliava, priklausanti dalis“ LKŽ IX 838], kuris – iš (subst.) *„priklausymas“ 267 – fleksijos vedinys iš verb. pr. *perlēnk- „priklausyti, priderėti“ (žr. perlānkei); plg., pvz., lie. subst. (i̯o-kamienis) bė̃gis „bėgimas“ verb. bė́g- „bėgti“.

Papildymai / Komentarai

Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.