Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 3 t. 269–270 psl.

perpīsts

perpīsts „fuͤrgetragen (herbeigetragen) – atneštas“ III 1117 [6915; Trautmann AS skaito: perpists] partic. praet. pass. nom. sg. masc.; praes. 3 sg. perpīdai „(sol)bringen (man bringe) – teatneša“ III 11515 [7126]; praet. 3 pl. perpīdai „brachten – (jie) atnešė“ III 11120 [6925] (= atnesche „atnešė“ VE 606), „trugen – t. p.“ III 111221131 [6927–28] (= neschanczůsius „nešančiuosius“ VE 607–8).
270 Turime verb. pr. (III) *perpīd-; iš kontekstų matyti, kad jis, verstas tiek iš vok. (III) tragen „nešti“, tiek ir iš vok. (III) bringen „atnešti“, turi reikšmę „atnešti (bringen)“. Verb. (prefiksinį) pr. (III) *perpīd- „atnešti“ [plg. pr. (III) *per-ēi- „ateiti“, žr. perēit] < pr. *perpēd- „t. p.“ [čia dėl pr. (III) *-ī- < pr. *-ē- žr. Endzelīns SV 225] galima palyginti su verb. (prefiksiniu) lie. dial. atgėbti „atnešti (bringen)“ (LKŽ III 193 s. v. 2 gėbti): kaip lie. dial. atgėbti „atnešti“ yra iš *„atgriebti“ (plg. lie. gė̃bti „griebti, gobti, glemžti“ LKŽ III 193 s. v. 1 gė̃bti), taip ir verb. pr. *perpēd- „atnešti“ gali būti iš *„atgriebti“ (plg. Endzelīns l. c.). Toks (t. y. prefiksinis) verb. pr. *perpēd- „atgriebti“ > „atnešti“ matyt ir buvo svarbiausias faktorius, dėl kurio verb. (neprefiksinis) pr. *pēd- „griebti“ virto į „(at)nešti“ (žr. s. v. pijst).

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Smoczyński LAV 267.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.