Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 3 t. 279 psl.

picle

picle „czimar (Ziemer) – smilginis strazdas (Turdus pilaris L.)“ E 730 nom. sg. fem. = pr. *pīklē (matyt su šakniniu *-ī-, plg. verb. sl. *pīk-, žr. toliau).
Pr. (E 730) picle yra gretintas su lo. picus „strazdas“, rus. пикать „pypsėti, cypsėti“ ir kt. (Trautmann AS 398, žr. ir Vasmer ESRJ III 260, plg. Pokorny IEW I 999); tokiu gretinimu abejojo Endzelīns SV 226: „bez drošas etimoloģijas“.
Pr. *pīklē „smilginis strazdas“ yra veikiausiai sufikso *-lē vedinys (plg. Trautmann l. c.) iš verb. pr. *pīk- „pyp(sė)ti ir pan.“ [plg., pvz., lie. verb. krỹk-ti „rėkti (apie paukščius)“ (LKŽ VI 593) subst. kryklė̃ „mažųjų veislės antis“ (LKŽ VI 580t. s. v. 2 kryklė̃)], kuris (taip pat ir minėtas lie. krỹk-ti) kartu su sl. *pīk- „t. p.“ ( rus. пик-ать „t. p.“ ir kt.) – onomatopėjiniai žodžiai (plg. Vasmer l. c.).

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Blažek Coll. Pr. II 15; Hinze LgB V–VI 155t.; Matzenauer BKAS 102; Vaan EDL 464.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.