Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 3 t. 290 psl.

plasmeno

plasmeno „vuͤsbret – papadė“ E 148 nom. sg. fem. = pr. *plasmenɔ̄, t. y. *plasmenā. Dėl vok. (E 148) vuͤsbret „papadė“ = „die untere Fläche des Fußes zwischen dessen Mitte und den Zehen“ žr. Trautmann AS 400.
Pr. *plasmenā „papadė“ < *plesmenā „t. p.“ gretinamas su lie. plẽsnas „letena, ступня“ (Būga RR II 301), la. ple̹sa „Schwimmfuß von Gänsen und Enten“ (ME III 337), s. sl. plesna „papadė“ ir pan., suponuojant, kad čia visur slypi verb. balt.-sl. *plet- „(iš)plėsti“ (< ide. *plet- „t. p.“); žr. Trautmann l. c., Būga l. c., Trautmann BSW 225, Endzelīns SV 227, Fraenkel LEW 601 (ir liter.), Pokorny IEW I 833t. Tačiau iš to gretinimo nepaaiškėja žodžio pr. *plesmenā daryba – sunkiausias jo etimologijos klausimas.
Manyčiau, kad pr. *plesmenā „papadė“ yra iš (subst.) *„tai, kas plokščia, išplėsta“ – sufikso *-men- vedinys iš adj. balt. dial. *plesa- „plokščias, išplėstas“ (plg., pvz., lie. adj. reta- „retas“ subst. retmenà „tai, kas reta“, žr. Skardžius ŽD 233), iš kurio (t. y. iš jo fem. lyties) matyt atsirado minėtas subst. la. ple̹sa. Tas adj. balt. dial. *plesa- galėtų būti sufikso *-sa- vedinys iš verb. balt.-sl. *plet- „(iš)plėsti“, plg., pvz., adj. balt.-sl. *(s)kersa- darybą (žr. s. v. kirscha).

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Derksen EDSIL 403; Matzenauer BKAS 103.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.