Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 1 t. 127 psl.

awins

awins „ster [v. v. a. stër „Widder“ Lex 210] – avinas“ E 679, t. y. *avins < *avinas = lie. ãvinas, la. avins < balt. *avinas (> suom. oinas ir kt.) = sl. *ovьnъ. Balt.-sl. *avinas yra sufikso *-(i)na- vedinys iš balt.-sl. *avis „avis“ (plg. lie. áñt-i-nas „Enterich“ – iš ántis „Ente“) < ide. *ou̯is „t. p.“ : lie. avìs la. avs, s. sl. ovь-(ca), go. awi-(str) „avių tvartas“, s. ind. ávi- „avis“, luv. ḫawi- „t. p.“ ir t. t., žr. Pokorny IEW I 784. Be abejo, ir prūsai turėjo žodį *avis „avis“, kuris vėliau (bent jau E šnektose) buvo pakeistas žodžiu camstian (žr.).

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Beekes EDG 1060t.; Derksen EDSIL 384; Kloekhorst EDHIL 337t.; Lindeman HS CIII (1) 20t.; Matasović EDPC 301; Mayrhofer EWA I 135; Smoczyński SEJL 38; Vaan EDL 437t.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.