Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 3 t. 299 psl.

poalis

poalis „tewbe (Taube) – karvelis“ E 761 nom. sg. masc. = pr. *pɔ̄līs, t. y. *pālīs (žr. toliau), kuris yra „Turteltaube – karvelis purplelis (Streptopelia turtur L.)“ [ar „Hohltaube – karvelis uldukas (Columba oenas L.)“] greta pr. (E) *kʹaukaris „karvelis keršulis (Columba palumbus L.)“ (žr. keutaris).
Pr. (E 761) poalis rekonstrukcija bei daryba nėra atskleista (žr. Trautmann AS 401 ir liter., Endzelīns SV 229), vadinasi, nėra atskleista ir pati jo etimologija.
Pr. (E 761) poalis „karvelis (purplelis)“ yra matyt subst. (i̯o-kamienis, nom. sg. masc.) pr. *pɔ̄līs „t. p.“ = (t. y.:) pr. *pālīs „t. p.“ (plg. PKP II 278), kuris laikytinas spalvinės kilmės žodžiu (plg. ir Trautmann l. c., Endzelīns l. c.). Jis kildintinas iš (subst.) *„tas, kuris pilkšvas, rusvas“ (visi karveliai turi pilk(šv)umo, rusvumo spalvos, žr. Ivanauskas LP I² 142–151), o šis – fleksijos vedinys (su pailgintu šaknies balsiu) iš adj. pr. *pala- „pilkšvas, rusvas“ [plg., pvz., lie. subst. (i̯o-kamienį) rė̃tis < „tas, kuris retas“ – fleksijos vedinį (su pailgintu šaknies balsiu) iš adj. rẽta- „retas“], kuris – vedinys iš verb. balt. *(s)pal-/*(s)pel-/*(s)pil- „silpnai šviesti, mirgėti“ (dėl jo žr. s. v. palwe).

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Blažek Coll. Pr. II 15; Hinze LgB V–VI 170; Larsson FsKlingenschmitt 363; Matzenauer BKAS 104.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.