Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 3 t. 299–300 psl.

poaris

poaris „werre (Maulwurfsgrille) – kurklys (Gryllotalpa vulgaris)“ E 777 nom. sg. masc. = pr. *pɔ̄rīs, t. y. *pārīs. Vok. (E 777) werre yra „Maulwurfsgrille“ (Frieschbier II 318 s. v. Schrotwurm) = „kurklys (Gryllotalpa vulgaris)“, t. y. pavadinimas vabzdžio-kirmino, kuris (apie 4–5 cm ilgio) panašus į kurmį ir vėžį, gyvena po žeme ir graužia augalų šaknis, o naktį skraido.
Pr. (E 777) poaris „kurklys“ etimologija (ir net pati rekonstrukcija) 300 yra neaiški, žr. Endzelīns SV 229: „etimoloģija nezināma. Rada ar sensl. pariti „lidot“?“
Manyčiau, kad pr. (E 777) poaris „kurklys“ yra pr. *pɔ̄rīs (i̯o-kamienis, nom. sg. masc.) = (t. y.:) pr. *pārīs „t. p.“ iš (subst.) *„tas, kuris skverbiasi (išlenda iš žemės) bei skraido“ – fleksijos vedinys iš verb. pr. *(s)pār- „judėti, skverbtis, plasnoti, skristi“ (žr. toliau); plg., pvz., lie. (verb. plė́š- „plėšti“ ) subst. plėšỹs „tas, kuris plėšia“ (LKŽ X 169).
Verb. pr. *(s)pār- „judėti, skverbtis, plasnoti, skristi“ gali būti iš verb. (intens.) balt.-sl. *(s)pār- „t. p.“ ( s. sl. par-iti „skrajoti“ ir kt., plg. Endzelīns l. c.) = (praet. bei inf.) *(s)pār-/(praes.) *(s)par-, o šis – iš verb. (intens.) balt.-sl *(s)par- „t. p.“ verb. (ne intens.) balt.-sl. *(s)per- „t. p.“ (> s. sl. per-ǫ „skrendu“ ir pan.), plg., pvz., verb. balt.(-sl.) *greb- *grab- *grāb- (žr. s. v. grobis).
Verb. balt.-sl. *(s)per- „judėti, skverbtis, plasnoti, skristi“ < verb. ide. *(s)p(h)er- „t. p.“, plg. Pokorny IEW I 992t. [s. v. 1. sp(h)er-], 850, 816t. (s. v. B. per-). Žr. dar Paparthen, spurglis.

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Larsson FsKlingenschmitt 363; Matzenauer BKAS 105; Smoczyński DL 194t.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.