Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 3 t. 307 psl.

pogirsnan

pogirsnan „lob (Lob) – pagyrimą“ III 13115 [812], pogirschnan „t. p.“ III 13110 [7933] (dėl -rsch- = pr. *-rs- žr. s. v. kirscha) acc. sg. fem. = pr. *pagirsnan: pr. (III) nom. sg. fem. *pagirsna „pagyrimas“ < pr. *pagirsnā „t. p.“ – sufikso *-snā- vedinys iš verb. (inf.!) *pagir-tvei „pagirti“ (dėl jo žr. s. v. pogirrien).

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Smoczyński LAV 156.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.