Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 1 t. 130 psl.

Balga

Balga 1326 (SRP I, 60, 62, 63) – Varmės (žr. Warmia) prūsų pilis aukštame Aismarių kranto iškyšulyje (vok. Balga, dab. gvv. Весёлое); žr. dar Gerullis ON 15. Šis dk. Balga (su lo. -a!) yra greičiausiai prūsiškos kilmės žodis (plg. Būga RR I 422, žr. Toporov PJ 185; kitaip – Gerullis l. c.), atspindintis pr. *Balgā [galbūt ā-kamienį (plg. s. v. Drusin); aplietuvinant – Bálga], kuris gali būti iš pelkės (Balgą iš dviejų pusių supo Aismarės, iš trečiosios – pelkė) ar upelės vardo pr. *Balgā, o šis – iš adj. pr. *balg-ā- „balzganoji, balsvoji“ (fem., *balg-a- masc. ir neutr.) = lie. bálg-anas „balsvas, balzganas“ = la. bal̃g-ans „t. p.“ (dėl šių lie.-la. žodžių etimologijos žr. ME I 253, Fraenkel LEW 32 s. v. bálti). Dar žr. Toporov l. c. ir liter.

Papildymai / Komentarai

Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.