Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 3 t. 327–328 psl.

pore

pore „brodim (Brodem) – garas“ E 40 nom. sg. fem. = pr. *pɔ̄rē, t. y. *pārē (žr. ir Levin SE 104). Tuo, kad jis skolinys iš lenk. para „t. p.“ (Brückner AslPh XX 494, Trautmann AS 406, Milewski Sl. Occ. XVIII 41), reikia abejoti [žr. Trautmann BSW 231, Endzelīns SV 232, Levin l. c., plg. Fraenkel LEW 573 („evtl.“)].
Lenk. para „garas“ < sl. *pārā „garas ir pan.“ (> serb.-chorv. pȁra ir kt.), man rodos, be reikalo kildinamą iš sl. *pōrā „t. p.“ (pvz. Trautmann l. c.), įprasta gretinti su verb. sl. *prē- „kaisti (sich erhitzen)“ (> lenk. przeć „prakaituoti, kaisti“ ir kt.), žr., pvz., Vasmer ESRJ III 203 ir liter.
Tas verb. sl. *prē- „kaisti“ vedamas iš lyties verb. ide. *prē- „purkšti, prunkšti“ (greta jo lyčių *per-/*perə-/*preu- „t. p.“, žr. Pokorny IEW I 809 s. v. 1. per-), kuri (t. y. lytis verb. ide. *prē-) atstatoma remiantis, pirmiausia (žr. Pokorny l. c.), žodžiu verb. gr. πίμ-πρη-μι „purškiu; uždegu“ (bei jo vediniais). Tačiau pastarasis gali būti onomatopėjinės kilmė̃s (Frisk GEW II 539), kitaip sakant, jis gali būti atsiradęs savarankiškai, t. y. nepriklausomai, pvz., nuo verb. (inf.) sl. *prē-ti „kaisti“, 328 dėl kurio kilmė̃s ir dėl to, kad pr. *pārē „garas“ turbūt nėra slavizmas, žr. s. v. prusnas.

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Derksen EDSIL 391.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.