Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 3 t. 332–333 psl.

postippin

postippin „gantze (ganze) – ištisą“ III 4515 [3310] (= wissa VE 17 nom. sg. fem.) adj. acc. sg. fem.; adv. (= nom.-acc. sg. neutr.) postippan „gar (gar) – ištisai“ III 711 [472]. Šio pr. žodžio giminaičiai (žr. toliau) yra maždaug žinomi (žr., pvz., Trautmann AS 406, Trautmann BSW 287, Endzelīns SV 232, Fraenkel LEW 907, Pokorny IEW I 1016), tačiau jo darybos (ir semantikos) istorija nebuvo analizuota.
Suponuotinas adj. (o/ā-kamienis) pr. (III) *pastipa- „ištisas, visas“ (žr. dar gantsan) < *„pa-, iš-sitiesęs (ištiestas)“ – vedinys iš verb. pr. *pastip- „pa-, iš-sitiesti“ (PKP II 274) *stip- „tiestis“ [plg. adj. lie. ìštisas „visas“ < *„išsitiesęs (ištiestas)“] < verb. balt. *stip- „tiestis, temptis“ [Trautmannas (BSW 287) jam suteikia reikšmę „steif werden“ (= „kietėti, stangrėti“)] > lie. stìp-ti „kietėti, stangrėti“ = la. stip-t „t. p.“ [< *„darytis išsitempusiam (nelanksčiam)“], lie. stìp-ras (stiprùs) „stark“ bei la. stip-rs „t. p.“ (< *„išsitempęs“) ir kt. Buvo ir lytis verb. balt. *steip- „tiesti, tempti“ > lie. stiẽp-ti „t. p.“ bei la. stìep-t „t. p.“ ir kt.; greta verb. balt. *st(e)ip- „tiesti(s), tempti(s)“ buvo dar jo lytis verb. balt.-sl. *st(e)ib- „t. p.“ > lie. stiẽb-ti(s) „aukštyn augti“ 333 (LKŽ XIII 764; < „tiestis, temptis“) ir kt. Dėl medžiagos žr. Trautmann l. c., Fraenkel LEW 904, Pokorny IEW I 1015t.
Verb. balt.-sl. *st(e)ib/p- „tiesti(s), tempti(s)“ (žr. s. v. stibinis) kildintinas matyt iš verb. ide. *st(e)ib(h)-/*st(e)ip- „t. p.“ (būtent tokia ar pan. jo reikšme), plg. Pokorny l. c. [čia (plg. ir, pvz., Trautmann l. c.) to ide. verb. reikšmė rekonstruojama gerokai kitaip].

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Matzenauer BKAS 124; Rix LIV 592, 594; Orel HGE 378; Smoczyński LAV 287t.; Vaan EDL 588.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.