Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 3 t. 334–335 psl.

Potrympus

Potrympus „Neptunus“ (1530 m. in „Constitutiones synodales“, žr. LPG 233) ir kiti jo variantai (žr. liter. apud Toporov BSS 1972, p. 291tt., 298) įprastai rekonstruojami į pr. *Patrimps < *Patrimpas, kuris buvo matyt tekančių vandenų (bei šaltinių) ir kartu derlingumo (vaisingumo) dievas. Plg. pr. *Autrimps < *Autrimpas (dėl dk. medžiagos žr. Toporov l. c.), kuris bus buvęs didelių vandenų (jūrų) dievas; lyties dk. Natrimpe (1418 m. in „Collatio episcopi Warmiensis“, žr. LPG 154) autentiškumas (dėl jos segmento Na-), man rodos, nėra neabejotinas.
Pr. *Patrimpas/*Autrimpas, turintys prefiksus pr. *pa- (žr. po-) ir *au- (žr. au-), savo šaknimi pr. *-trimp- yra siejami su pr. (vv., dk.) Trympauwe (Gerullis ON 186) = pr. *Trimp-av- (sufikso *-av- vedinys matyt iš pr. *Trimpa-), lie. dial. Trimpas ar Trimpa (keiksmažodyje eik sau po Trimpų „eik sau po velnių“ Būga RR II 77t., III 809), la. dial. Trim̃pus (Toporov PJ I 176 ir liter.), kurie visi suponuoja mitologinės būtybės vardą balt. dial. *Trimpas (ar/ir *Trimpā resp. *Trimpus), etimologiškai gretinamą su verb. lie. dial. trem̃p-ti „trepsėti, trypti“ (Būga l. c., Toporov l. c., Fraenkel LEW 1116t. ir liter.), trimp-terėti „anstoßen“ ir pan. (Fraenkel l. c.). Tačiau iš tų siejimų bei gretinimų mažai tepaaiškėja svarbiausias dalykas – mitologinių vardų pr. *Patrimpas/*Autrimpas ir balt. dial. *Trimpas darybos (bei semantikos) istorija, vadinasi, ir pati jų etimologija, kuri iš tikrųjų yra problemiška.
Atrodo, kad ne tik balt. dial. *Trimpas, bet ir pr. *Patrimpas/*Autrimpas iš pradžių buvo derlingumo [ir drėgmė̃s (ji – svarbiausias derlingumo faktorius!)] dievų vardai (plg. Toporov BGS 1972, p. 305, Vėlius in TLE III 327 s. v. Patrim̃pas): iš *„derlingumo dievas“ > *„(derlingumo) drėgmės dievas“ bus atsiradęs „vandenų dievas“ (pvz. pr. *Autrimpas, žr. anksčiau).
335 Balt. dial. *Trimpas „derlingumo dievas“ yra matyt iš *„tas (dievas), kuriam (t. y. kurio garbei) trepsima“ [apie trepsėjimą (sakralinį) senovinėse derliaus šventės apeigose žr. Toporov l. c.] < adj. *trimpas „trepsimas, trepsėtas“, kuris – fleksijos vedinys iš verb. balt. dial. *trimp- „trepsėti, trypti“. Iš verb. (prefiksinių) balt. dial. *patrimp- „patrepsėti, patrypti“ (dėl *pa- „pa-“ žr. s. v. po-) ir *autrimp- „nutrepsėti, nutrypti“ (dėl *au- „nu- ir pan.žr. s. v. au-) bus atsiradę adj. vak. balt. *patrimpas „patrepsimas, patrepsėtas“ ir *autrimpas „nutrepsimas, nutrepsėtas“, o iš jų minėtu būdu – pr. *Patrimpas „derlingumo dievas“ bei *Autrimpas „t. p.“ Dėl santykio tų adjektyvų (deverbatyvų) balt. dial. *trimpas „trepsimas“/*patrimpas „patrepsimas“/*autrimpas „nutrepsimas“ plg. santykį adjektyvų, pvz., lie. skỹpas „įkypas“/pãskypas „t. p.“/núoskypas „t. p.“ (žr. LKŽ s. v. v.) – vedinių iš verb. lie. *skī̆p- (dėl jo žr. Fraenkel LEW 805 s. v. skiẽpas, plg. Pokorny IEW I 922 s. v. skē̆i-) resp. *pa-skī̆p-/*nō-skī̆p-.
Verb. balt. dial. *trimp-/*tremp- „trepsėti, trypti“, turintis infiksinės kilmės sonantą *-m- (< *-n-), kildintinas iš verb. balt. dial. *tremp-/*trimp- (praes.) ~ *trip- (praet., inf.) „trepsėti, trepenti“ [ lie. (*trip- ) trỹp-ti, plg. Trautmann BSW 329], o šis – iš verb. balt. *trep- „t. p.“ (žr. s. v. ertreppa); plg., pvz., verb. lie. breñda/briñda (praes., žr. LKŽ I² 1056) ~ brid- (praet., inf.) „waten“, kildintiną iš verb. balt. *bred- „t. p.“

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Běťáková, Blažek EBM 181.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.