Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 1 t. 132 psl.

*baltan

*baltan „bala, pelkė“ (nom.-acc. sg. neutr.) – tokį subst. matyt suponuoja pr. vietovardžiai (žr. Gerullis ON 105, 121, 142) – (pelkė): Namuyn-balt (arba Namoyum-pelk, žr. s. v. pelky), (vieta:) Peuse-balten, (pieva:) Rytha-balt. Tiesa, Gerullis ON 236 mano, kad pr. *baltan esąs skolinys iš lenkų. Tačiau jį reikia laikyti balt. žodžiu (žr. Būga RR I 323, Endzelīns SV 150), giminišku su sl. *bolto „pelkė“ (> rus. болото, lenk. błoto ir kt.), alb. (< ilir.) baltë „purvas, pelkė“, taip pat lie. báltas = la. bal̃ts „weiß“ ir t. t., žr. Pokorny IEW I 119. Dėl santykio tarp pr. *baltan „pelkė“ (ir kt.) ir lie. báltas plg. lie. balà „pelkė“ (= la. bala „slėnis be medžių“) ir lie. bãlas „baltas“ (LKŽ I² 585 – tik iš Juškos žod.) = gr. φαλός „baltas“, žr. Schulze, Kleine Schriften (Göttingen 1933) 111tt., Fraenkel LEW 30t. (ir liter.), Toporov PJ I 189t.

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Demiraj AE 87t.; Derksen EDSIL 53; ESSJ II 179tt.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.