Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 3 t. 337 psl.

powiērpt

powiērpt „lassen (verlassen) – apleisti, paleisti“ III 10717 [6724] inf.; imperat. 2 pl. powiērptei „lasset (lasset) – apleiskite, paleiskite“ III 9522 [618] (= atleiskite VE 4118); partic. praet. act. nom. sg. masc. powiērpuns „verlassen (verlassen) – apleidęs“ III 10122 [6328] (= apleis VE 492 fut. 3 sg.).
Yra verb. (inf.) pr. (III) *pavērp-tvei „pa-, atleisti“ = pr. praef. *pa- „pa-“ (žr. po) + verb. (inf.) *vērp-tvei „(at)leisti“ (žr. s. v. etwiērpt).

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Smoczyński LAV 291t.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.