Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 3 t. 341 psl.

pracartis

pracartis „troc (Trog) – lovys, prakartas“ E 230 nom. sg. masc. = (o-kamienis) pr. *prakartis < *prakartas „t. p.“ (= lie. prãkartas „t. p.“ LKŽ X 511 s. v. prãkartas 2; plg. Endzelins SV 234); turbūt mažiau patikima čia suponuoti (i-kamienį) pr. *prakartis „t. p.“ (= lie. prakartìs „ėdžios“ LKŽ X 511) ir dar mažiau – (i̯o-kamienį) pr. *prakartīs „t. p.“ (= lie. prãkartis „ėdžios“ LKŽ X 511 s. v. 2 prãkartis).
Subst. pr. *prakartas „lovys, prakartas“ < balt. dial. *prakartas „t. p.“ (> lie. prãkartas „t. p.“) kildintinas, manyčiau, iš (subst.) *„tai, kas prakirsta (išskobta)“ resp. laikytinas fleksijos vediniu (su šaknies vokalizmo apofonija) iš verb. balt. *prakert- (: *prakirt-) „prakirsti“ (> lie. prakert-/prakirt- „t. p.“) = balt. praef. *pra- „pra-“ (žr. s. v. pra) + verb. *kert-/*kirt- „kirsti“ (žr. s. v. kyrteis). Dėl subst. balt. dial. *prakartas darybos plg., pvz., lie. (verb. praskél-ti ) subst. prãskalas „pagalys įskeltu galu; įskilusi vieta“ (LKŽ X 545).
Dėl pr. (E) pracartis ir lie. prãkartas kilmė̃s plg. Trautmann AS 408 bei BSW 119 (s. v. *karūta), Vasmer ESRJ II 343. Kitaip – Endzelīns l. c., Jēgers KZ LXXX 38 (plg. Fraenkel LEW 222, 258), ESSJ XI 125, Pokorny IEW I 573.

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Derksen EDSIL 237.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.