Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 3 t. 351 psl.

prēipīrstans

prēipīrstans „ringe (Ringe) – žiedus“ III 10711 [6718] acc. pl. masc., kurio segmente -pīrstans kirčiuotas -īr- atsirado (okazionaliai) iš asociacijos su pr. *pīrsta- „pirštas“ (žr. toliau), yra pr. (III) *prēipirstans „žiedus“ (acc. pl. masc.), suponuojantis prefiksinį subst. (o-kamienį, nom. sg. masc.) pr. (III) *prēipirsts „žiedas“ = „tai, kas prie piršto“. Tačiau gyvajai pr. (semb.) kalbai būdingesnė matyt buvo lytis subst. (i̯o-kamienis, nom. sg. masc.) *prēipirstīs „žiedas“ (= „tai, kas prie piršto“), kuris – prefikso pr. *prei- „prie“ (žr. prei) vedinys iš subst. pr. (semb.) *pīrsts (< *-as) „pirštas“ (masc.) pr. *pīrstan „t. p.“ (neutr., žr. pirsten).
Dėl tų lyčių pr. (III) *prēipirsts (nepakeistas pamatinio žodžio kamienas!) ir pr. (semb.) *prēipirstīs santykio plg., pvz., lie. príeanga „prieangis“ (: angà) ir príeangis (< -īs) „t. p.“ (žr. LKŽ X 620), príepelnas (: pel̃nas) ir príepelnis (< -īs; žr. LKŽ X 666) ir kt. santykį. Tokie lie. faktai prieštarauja Smoczyńskio (IF LXLVII 178tt.) hipotezei (dėl pr. prēipīrstans kilmė̃s), kuri ypač nepatikima dėl to, kad ji frazę stans prēipīrstans „die Ringe“ (III 10711) visai be reikalo rekonstruoja į (išretinta mano. – V. M.) stans *pirstinins [‘Ringe’].

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Larsson NCOP 92; Smoczyński LgB IV 179t.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.