Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 3 t. 352 psl.

preistallīwingi

preistallīwingi „billich (billig) – priderama (prideramai)“ III 9324 [5924] (= tikr „tìkra“ VE 4021) nom.-acc. sg. neutr. (= adv.) = pr. *preistalīvingi – sufikso *-(ī)ving- (sudurtinio) vedinys iš verb. pr. *preistalī-tvei „zustehen – priderėti“ (kalkė iš vok. zustehen „priderėti“) = pr. praef. *prei- „pri-“ (žr. prei) + verb. *stalī-tvei „stovėti“ (žr. stallit).

Papildymai / Komentarai

Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.