Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 3 t. 353 psl.

preitalis

preitalis „aneboͤs (Amboß) – priekalas“ E 517 nom. sg. masc. taisytinas į preicalis = pr. *preikalis < *preikalas „t. p.“ [turbūt iš čia lie. dial. preikãlas „t. p.“ (LKŽ X 597), žr. Endzelīns SV 235 ir liter.], kuris kartu su lie. priekãlas (príekalas) „t. p.“ (LKŽ X 644) suponuoja subst. balt. dial. *preikala- „t. p.“ – fleksijos vedinį iš verb. balt. *preikal- „prikalti“ = balt. praef. *prei- „pri-“ (žr. prei) + verb. *kal- „kalti, mušti, kirsti“ (žr. s. v. v. kalmus, kalopeilis, kalpus, kalte, caltestisklokis). Plg. Trautmann AS 410, Endzelīns l. c.

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Blažek BSI XVIII 423t.; Smoczyński SEJL 484.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.