Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 3 t. 363 psl.

pūdauns

pūdauns „getragen – nešiojęs“ III 11511 [7123] partic. praet. act. nom. sg. masc. [jis buvo ne „nešęs“ (sic PKP II 219), o „nešiojęs“ (iterat.), žr. toliau] = pr. (III) *pūda(v)uns.
Pr. (III 11511) pūdauns taisyti į *pijdauns (Bezzenberger BB XXIII 300, KZ XLI 94, Trautmann AS 398, plg. Endzelīns SV 225) arba į *pīdauns/*pijdauns (Schmalstieg OP 171, Mažiulis PKP II 219) nereikėtų jau vien dėl jo morfologijos: jį laikant verb. infiniti forma iš verb. (inf.) pr. (III 10513) pijst (taip įprasta daryti!), būtų pr. (III 11511) *pūduns, o ne pūdauns.
Pr. (III) *pūda(v)uns „nešiojęs“ yra veikiausiai iš senesnio pr. semb. *pūdā(v)uns „t. p.“ [su kirčiuotu *-ū- resp. su nekirčiuotu *-ā- (išvirtusiu į *-ă-)], kuris suponuoja verb. (iterat.) pr. semb. *pūdā- (praet.) su (inf.) *pūdā-tvei „nešioti“ < verb. (iterat.) pr. *pādā-tvei (ar *pōdā-tvei?) „(at)nešioti“ (su kokybine šaknies balsio apofonija) iš verb. pr. *pēd- „(at)nešti“ (žr. s. v. pijst), plg., pvz., verb. lie. bel̃d- „belsti“ (iterat.) baldó-ti.

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Smoczyński LAV 266.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.