Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 3 t. 363–364 psl.

pure

pure „trespe (Trespe) – dirsė (Bromus secalinus L.)“ E 273 nom. sg. fem. = pr. *pūrē yra iš adj. *„kvietinė“ = *„ta (piktžolė), kuri auga kviečiuose ir pan.“ – fleksijos *-ē- vedinys iš subst. (neutr. ar masc.) *pūra- „žieminis kvietys (Triticum)“; plg., pvz., lie. piẽnė „tokia piktžolė (Sonchus)“ < adj. *„pieninė“ [= *„ta (piktžolė), kurios syvai panašūs į pieną“] – fleksijos -ė- vedinį iš subst. lie. píenas „Milch“ (plačiau žr. Skardžius ŽD 73).
Subst. (neutr. ar masc.) pr. *pūra- „kvietys (žieminis)“ (jį vėliau pakeitė pr. *gaidīs „t. p.“, žr. gaydis) yra iš balt.-sl. *pūra- „t. p.“ > lie. (žem.) pūraĩ „žieminiai kviečiai“ (sg. pū̃ras), la. (dial.) pūŗi (pūŗi) „t. p.“, rus.-bažn. sl. pyro „kvietys spelta“, serb.-chorv. pȉr 364 „t. p.“, ček. pýr „varputis (Agropyrum)“ ir kt. (žr. Endzelīns SV 237, Vasmer ESRJ III 419, Fraenkel LEW 671, Sabaliauskas RKEndz. 221tt.). Tuo, kad balt.-sl. *pūra- buvęs „varputis (Queke)“ (Trautmann BSW 232), nelengva patikėti: jis tokios piktžolės reikšmę gavo vėliau (atskiruose sl. dialektuose), plg. minėtos pr. piktžolės „dirsė“ semantinę kilmę.
Subst. balt.-sl. *pūra- „kvietys“ kildintinas iš ide. *pūro- „t. p.“ (> gr. πυρός „t. p.“ ir kt.), žr. Gamkrelidze-Ivanov IJI II 657 (plg. Pokorny IEW I 850).

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Matzenauer BKAS 106; Witczak ABSl XXV 8; Smoczyński SEJL 490.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.