Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 4 t. 11 psl.

rānctwei

rānctwei „steelen (stehlen) – vogti“ III 335 [2529] (= woki „vok“ VE 1117), ranktwey „stelen (stehlen) – t. p.“ II 519 [1115], ran-cktwey „t. p.“ I 519 [516] inf. = pr. *rāngtvei; partic. praet. act. nom. sg. masc. ranguns „gestolen (gestohlen) – vogęs“ III 677–8 [451] (= pawogey „pavogei“ VE 2717) = pr. *rānguns. Manyti, kad čia buvo ne pr. *rāngtvei (aišku, tar̃tas *rānktvei) resp. *rānguns, o pr. *ranktvei resp. *rankuns (Schmalstieg OP 171), negãlima (dėl parašymo ranguns!).
Verb. (inf.) pr. *rāng-tvei „vogti“ galėtų būti vietoj senesnio pr. *rēng-tvei „t. p.“ (dėl pr. *re > *ra plg. Endzelīns SV 23), kildintino iš *„apgauti, apsukti“ < balt.-sl. verb. *reñg- „sukti“, iš kurio bus išriedėję lie. reñg-ti (*„apsukti ką kuo“ >) „…vilkti drabužiais“ (LKŽ XI 448t. s. v. reñgti 12), (iterat.) rang-ýti(s) „sukinėti(s)“ ir kt. (daugiau medžiagos žr. Fraenkel LEW 719), s. sl. (subst.) rǫgъ „pašaipa, pajuoka“ (< *„grimasa“ < *„kraipymasis, sukiojimasis“) ir kt. (plg. Endzelīns SV 238 ir liter., Vasmer ESRJ III 512). Tas verb. balt.-sl. *reng- „sukti“ bus atsiradęs iš verb. ide. *u̯reng(h)- „t. p.“ > s. angl. wrencan „t. p.“ ir kt. (Pokorny IEW I 1154t.; žr. dar s. v. isrankīuns).
Panašią pr. *rāng-tvei „vogti“ kilmę yra suponavęs van Wijkas (žr. apud Fraenkel l. c.); tuo abejojo Fraenkel l. c. Apskritai galima pasakyti, kad šio pr. žodžio indoeuropietiška kilmė nebuvo aiški Bernekeriui (PS 315), Trautmannui (AS 413), Endzelynui (l. c.), Vasmeriui (l. c.), Fraenkeliui (l. c.), Pokorny’ui (l. c.) ir kt.

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Matzenauer BKAS 107; Schmalstieg Blt XXXIV (1) 111; Smoczyński LAV 303t.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.