Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 1 t. 135–136 psl.

baude

baude (bawde) „Scharwerk – baudžiava“ (Nesselmann Thes. 16) = *baudē (ar kitokio kamiengalio) = „prievartinis raginimas“ < *„raginimas (intensyvus)“ – fleksijos vedinys iš pr. verb. *baud- 136 „raginti (intensyviai)“ (žr. s. v. etbaudinnons), plg. lie. kūlė̃ „kūlimas“ ( kùl-ti). Plg. lie. baũdžiava „Scharwerk“ < *„raginimas (intensyvus)“ – sufikso -(i)ava vedinį iš lie. baũsti „raginti“ (žr. s. v. etbaudinnons). plg. lie. pýliava „javų supylimas, duoklė“ (pìl-ti).

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Matzenauer BKAS 28.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.