Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 4 t. 21 psl.

rettīwingiskan

rettīwingiskan „heilsame – išganingą“ III 1211 [7513] (= ischganitingoia VE 595–6 gen. sg.) adj. acc. sg. fem. = pr. *retīvingiskan „t. p.“ = (sc.) „gelbstinčią“ – sufikso *-isk- vedinys iš adj. *retīving- „gelbstintis (gelbstinti)“, o šis – sudurtinio sufikso *-īving- vedinys iš verb. vok. rett- = retten „gelbėti“; plg. rettiweniskan (žr.).

Papildymai / Komentarai

Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.