Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 4 t. 22–23 psl.

rīki

rīki „Reich – karalystė“ III 1134 [6932] (= karalista „karalystė“ VE 6010), ryeky „reych (Reich) – t. p.“ II 916 [133] (žr. dar LKP II 74, išn. 45) nom. sg. fem. = pr. (II, III) *rīki „t. p.“, be to, pr. (tik III – 2×) *rīks „t. p.“ (nom. sg., žr. toliau) = rijks „Reich – t. p.“ III 4914 [3511] (= karalista „karalystė VE 1914) bei rīks „t. p.“ III 4916 [3513] (= karalista „karalystė“ VE 1916); acc. sg. (fem., žr. toliau) rīkin „reych (Reich) – karalystę“ III 4320 [3129] (= karalisto „karalystėje“ VE 1620), „reich (Reich) – t. p.“ III 5115 [3531] (= karalistai „karalystei“ VE 2013) III 1135 [6932] (= karalistas „karalystės“ VE 6012), III 1195 [7328] (= karalista „karalystę“ VE 5813) = pr. (III) *rīkin.
Pr. (II 916) *rīki „karalystė“, kaip rodo twayia ryekytavà karalystė“ (II 916), yra fem. (nom. sg.) lytis. Tokią pat 23 pr. *rīki matyt atspindi ir (III 1134) rīki; prieš ją esantis (masc.) stas „tas“ [ vok. (III 1124) das neutr. (ne fem.)] yra greičiausiai klaida vietoj (fem.) sta „ta“ (plg. Endzelīns SV 239 s. v. rīks).
Iki šiol nėra išaiškintas morfologinis santykis tarp lyčių (nom. sg.) pr. (II, III) *rīki „karalystė“ ir pr. (III) *rīks „t. p.“: pastaroji galėtų būti o-kamienė (plg. Schmalstieg OP 47), bet pirmoji negali tokia būti, plg. ir lytį (acc. sg.) pr. (III – 4×) *rīkin (ji – ne o-kamienė!). Lytį (ji – tik nom. sg.!) pr. (III 4914) rīks [su prieš ją einančiu pr. *tvais „tãvas“ (masc.!) vok. (III 4814) dein (neutr., ne fem.)], verstą iš vok. (III 4813) Reich (neutr.) ir čia pat [t. y. pr. (III 4916) *rīks vok. (III 4815) Reich] pakartotą [vadinasi, lytis pr. (III 4914) *rīks – beveik hapax!], laikau paties A. Vilio perdirbiniu iš lyties pr. (III) *rīki: ši, veikiama panašiai skambančio ir panašiõs reikšmės žodžio [neutr. (ne fem.!] vok. žem. (niederdeutsch) rīk (≈Reich III 4814), okazionaliai buvo perdirbta į lytį (masc.) pr. (III 4914) *rīks (kitaip jos kilmę aiškinau PKP II 325, išn. 272).
Manyčiau, kad subst. (nom. sg. fem.) pr. (II, III) *rīki „karalystė“ yra iš pr. (semb.) *rīkī „t. p.“ (su nekirčiuotu *) < pr. *rīkē „t. p.“ (ē-kamienis) < „viešpatavimas, valdžia“ <tvarka, eilė“ < *„įrėžimas, įbrėžimas“ (nomen actionis) – fleksijos vedinys iš verb. balt. *rīk- „rėžti, brėžti“ [plg. iš šio balt. verb. atsiradusį fleksijos vedinį subst. (o-kamienį) balt. *rīka- „įrėžimas, įbrėžimas“ (nomen actionis) > *„tvarka, eilė“, žr. s. v. rickawie], plg., pvz., lie. subst. (ē-kamienį) bė̃gė „bėgimas“ (nomen actionis) verb. bė́g-ti „laufen“. Taigi manyčiau, kad tradicinei nuomonei, anot kurios pr. (II, III) *rīki [ir pr. (III) *rīks] – skolinys iš go. (ar vok.) kalbos (žr. liter. s. v. rikis), pritarti gal ir nėra labai didelio reikalo (žr. dar s. v. rikis).

Papildymai / Komentarai

Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.