Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 4 t. 38 psl.

saydit

saydit „hut dich (hüte dich) – sergėk tave“ GrA 93 = say dit „cave tibi – t. p.“ GrF 94 (dėl GrG 95 žr. PKP II 59, išn. 78). Labai klaidingai užrašyta lytis, kurios pr. pavidalą beveik neįmanoma rekonstruoti. Atsargiai spėju, kad čia slypi pr. *sargīs-tin (?) „sergėk tave“ (plg. PKP II 59, išn. 78) su forma pr. *tin „tave“ (žr. s. v. tu) ir pr. *sargīs < *sergīs „sergėk“ (imperat. 2 sg.), turėjusia inf. pr. *sergītvei „sergėti“ < *sergētvei „t. p.“ [plg. pr. (III) mijlis „mylėk“ < *-īs greta inf. milijt (žr.) „mylėti“ < *mīlē-t- „t. p.“], dėl kurio žr. s. v. absergīsnan.

Papildymai / Komentarai

Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.