Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 4 t. 42–43 psl.

sali

sali „saltz (Salz) – druska“ GrG 39, sal „t. p.“ GrA 60, „sal – t. p.“ GrF 83, salli „druska“ GrH (žr. PKP II 53). Čia slypintis pr. subst. yra matyt ne polonizmas (sic Brückner AslPh XX 507, Trautmann AS 417, Milewski Sl. Occ. XVIII 18, 32, Pokorny IEW I 878), o baltiškas žodis (žr., pvz., Fraenkel LEW 759 s. v. saldùs, Stang Vergl. Gr. 161), kuris galėtų būti subst. (i-kamienis, nom. sg. fem.) pr. *salis „druska“ (t. y. su trumpuoju *-a-!) < vak. balt.-sl. *salis „t. p.“ (> s. sl. solь „t. p.“ ir kt.) < ide. *sal- „t. p.“ (turbūt K-kamienis) > gr. ἅλς „t. p.“, lo. (gen. sg.) sălis „t. p.“ ir kt. (Pokorny IEW I 878t.).
Tačiau minėtuose Gr parašymuose galėtų slypėti ir subst. (i-kamienis, nom. sg. fem.) pr. *sālis „druska“ (t. y. su ilguoju *-ā-!) < vak. balt. *sālis „t. p.“ = ryt. balt. *sālis „t. p.“, kurį buvus rodo a) la. sā̀ls „t. p.“ verb. sā̀l-ît „sūdyti (salzen)“ subst. sāl-īms „sūrimas (Salzlake)“ ir b) lie. *sólis „druska“ verb. *sól-yti „sūdyti subst. sól-ymas „sūrimas“. Pastarasis (t. y. lie. sólymas) yra veikiausiai ne la. skolinys (taip buvo įtaręs Būga RR II 418, 584), o lietuviškos kilmės žodis (Trautmann BSW 249, Skardžius ŽD 210, Fraenkel l. c., Stang l. c., Karulis LEV II 151, be to, žr. ir Būga RR I 372): jis (lie. sólymas) Žemaičiuose ir kitur šiaurės 43 Lietuvoje (bent jau Dusetų–Antazavės apylinkėse) išliko (būtent išliko!) gal dėl la. sālīms poveikio.
Ryt. balt. (gal ir vak. balt.) *sāl- „druska“ yra matyt (su *-ā- *) iš balt.-sl. *săl- „t. p.“ (>sl. *sălis „t. p.“, gal ir vak. balt. *sălis „t. p.“, žr. anksčiau) < ide. *sal- „t. p.“ (žr. anksčiau). Žr. dar, pvz., Pokorny l. c., Gamkrelidze-Ivanov IJI II 703.

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Adams DTB 678; Beekes EDG 74t.; Derksen EDSIL 461; Lehmann GED 294; Matasović EDPC 319; Orel HGE 316; Smoczyński SEJL 529t.; Vaan EDL 535.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.