Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 4 t. 51 psl.

saltan

saltan „spek (Speck) – lašiniai“ E 376 nom.(-acc.) sg. neutr. = pr. *saltan, kuris, galima sakyti, neturi etimologijos, žr. Berneker PS 317, Trautmann AS 417 ir liter., ypač Endzelīns SV 241, Būga RR II 92.
Manyčiau, kad subst. (neutr.) pr. *saltan „lašiniai“ yra iš (subst.) *„tai, kam būdingas tekėjimas“ (plg. lie. lašiniaĩ „Speck“ kilmę, žr. Fraenkel LEW 341) < adj. (neutr.) *saltan „tekantis, tekėjęs“ – sufikso *-ta- vedinys iš verb. balt. (pr.) *sal- „… tekėti“ (žr. s. v. salus). Žr. Mažiulis PKP II 30 (išn. 107), Ambrazas DDR 129.

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Matzenauer BKAS 109.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.