Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 1 t. 136 psl.

bebbint

bebbint „spotten – pašiepti“ III 8724 [5528] inf. (= iůka dariti VE 3721); bebinnimai (originale nėra atitikmens) III 293 [2318] praes. l pl. (VE 916 nėra atitinkamo žodžio). Pr. *bebin- „pašiepti“ < „mėgdžioti(s)“ yra sufikso -in- vedinys iš reduplikacinės interj. pr. *be-be, plg. interjekciją lie. bẽ-bẽ resp. (nereduplikacinę) bẽ „mẽ-mẽ resp. mẽ (avies bliovimui žymėti)“ [: lie. bė̃bti „bliauti (apie avį)“, bẽbioti „rėkti bẽ-bẽ, bliauti“ – LKŽ I² 706, 705], vartojamą ir mėgdžiojimui(si) resp. pasityčiojimui reikšti; su pr. bebbint plg. labai panašų verb. (sutinkamą kartais ypač vaikų kalboje) lie. bẽbinti(s) „sakyti bẽ-bẽ, mėgdžioti(s), pašiepti, tyčiotis“ Ds. Plg. dar – panašios kilmė̃s bei turinčius menkinamąją reikšmę – la. bebinât „mėgdžioti(s), spotten“ (Kuršo šnektose), lie. bebénti „neaiškiai kalbėti“, bebekénti resp. bebekúoti „t. p.“ (bẽbas resp. bėbė̃ „kas mikčioja; vėpla, žioplys“ ir pan., žr. LKŽ I² 705t.), la. bebelêt „greitai ir neaiškiai kalbėti“ ir pan., žr. Endzelīns DI III1 117, SV 150, Fraenkel LEW 38, Pokorny IEW I 91.

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Matzenauer BKAS 28; Smoczyński LAV 48.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
  • Giminingas žodis Simono Daukanto žodyne (apie 1852 m.)

    Simonas Daukantas rašė (bet nebaigė) lietuvių-lotynų kalbų žodyną (jo rašymo data sutartinai laikoma apie 1852 m.; rankraštis saugomas Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos Rankraščių skyriuje, signatūra SD14). Nors šis žodynas buvo sumanytas kaip lietuvių-lotynų kalbų žodynas, kai kurių lietuviškų žodžių atitikmenys jame parašyti kitomis kalbomis, tarp jų ir vokiečių (tikriausiai Daukantas ketino lotyniškus atitikmenis parinkti vėliau). 88 psl. rašoma: Bebintĭ spo[t]ten. Tikslumo dėlei reikia pridurti, kad Daukanto rankraštyje vokiškas žodis atrodo kaip spolten, bet tai iš esmės nieko nekeičia (versija, kad turėta galvoje spalten „skaldyti“ atmesta dėl daugelio argumentų).


    Strockis Mindaugas, 2014-04-03
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.