Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 4 t. 85 psl.

schlusien

schlusien „Dienst – tarnybą“ III 9511 [5933] (= slußidami VE 419 nom. pl.) acc. sg. fem. = pr. (III) *šlūzʹen suponuoja subst. (nom. sg., turbūt ē-kamienį, fem., žr. Trautmann AS 422) pr. (III) *šlūzi „tarnyba“ (su nekirčiuotu *-i < * < *), pr. semb. šnektose (XVI a.) skambėjusį matyt *slūzi „t. p.“ (su *sl-, dėl vok. kalbos įtakos išverstu į *šl-, žr. Endzelīns SV 37), kuris – fleksijos vedinys iš verb. pr. (semb.) *slūzī- „tarnauti“ (su nekirčiuotu *-ī-) > *slūzi- „t. p.“ (žr. s. v. schlūsitwei).

Papildymai / Komentarai

Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.