Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 4 t. 87 psl.

schokis

87 schokis „gras (Gras) – šėkas“ E 283 nom. sg. masc. = pr. *šɔ̄kis, t. y. *šākis < *šākas (t. y. *šɔ̄kas).
Šis pr. žodis gretinamas su lie. šė́kas „frisch gemähtes Gras“, la. sêks „t. p.“, toliau, – su s. ind. śāka- „eßbares Kraut, Gemüse“ (neutr.), žr., pvz., Trautmann AS 422 (ir liter.) bei BSW 301, Endzelīns SV 244, Fraenkel LEW 971, Pokorny IEW I 544, Gamkrelidze-Ivanov IJI I 97. Bet čia visa bėda yra ta, kad neaiški pr. (E) schokis „šėkas“ inicialinio sch- = pr. *š- kilmė (Berneker PS 261, Endzelīns l. c., Fraenkel l. c.).
Atrodo, kad pr. *šākas (t. y. *šɔ̄kas) „šėkas“ yra vietoj šiek tiek senesnio pr. *sēkas „t. p.“ = *sʹēkas „t. p.“ (su palatalizuotu *sʹ- prieš *-ē-), kuris, veikiamas apofonijos *ē : *ā, buvo perdirbtas į *sʹākas „t. p.“ (plg. s. v. kiosi) > *šākas „t. p.“. Tas pr. *sēkas „t. p.“ < balt. *śēkas „t. p.“ (> lie. šė́kas „t. p.“ = la. sêks „t. p.“) iš ide. (dial.) *ḱēko- „frisches eßbares Grün“ > s. ind. śāka- (Pokorny l. c., Gamkrelidze-Ivanov l. c.); hipotezę, kad čia buvęs ne ide. (dial.) *ḱēko-, o ide. *ḱs-ēk- (Karulis LEV II 167 ir liter.), nelengva pagrįsti.

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Matzenauer BKAS 112; Smoczyński SEJL 628.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.