Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 4 t. 88 psl.

schutuan

schutuan „czwirn (zweidrähtiger Faden) – suktinis siūlas“ E 471 nom. (-acc.) sg. neutr. = pr. *šūtvan (tiksliau – pr. šūtuu̯an su prieš bilabialį *-u- fakultatyviai atsiradusiu *-u-), kuris slypi ir lytyse (klaidingai užrašytose): schuto „zwirn – t. p.“ GrG 76, scuto „czwirn – t. p.“ GrA 86, „fila, zwirn – t. p.“ GrF 24.
Subst. (neutr.) pr. *šūtvan „suktinis siūlas“ < subst. (nomen instrumenti) pr. *šūtvan „siuvimo įrankis“ (plg. pr. *šūmenā < *„siuvimo priemonė“, žr. schumeno) – sufikso (neutr., nom.-acc. sg.) *-tvan [< balt. *-tvan (tiksliau – *-tuu̯an su fakultatyviai įterptu *-u-) lie. -tuvas (dėl jo žr. Ambrazas DDR 179] vedinys iš verb. pr. *šū- „siūti“ < *si̯ū- „t. p.“ (dėl jo žr. s. v. schumeno); plg. rus. dial. шитво „siūlas, nytis“ (Otkupščikov Blt VII 121).

Papildymai / Komentarai

Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.