Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 4 t. 88–89 psl.

seabre

seabre „czerte (Zährte) – žiobris (Cyprinus vimba)“ E 570 nom. sg. fem. = pr. *zēbrē (dėl -ea- = pr. *-ē- plg. s. v. geasnis). Giminiuojasi su lie. žióbris (žiobrỹs) „t. p.“ (i̯o-kamienis), kuris yra turbūt vietoj senesnio lie. *žėbrīs „t. p.“ (plg. Būga RR II 291, taip pat s. v. schokis), o šis – fleksijos vedinys (su kiekybine šaknies vokalizmo apofonija) iš adj. lie. žẽbras „smulkiai 89 margas“ (tiksliau: „turintis margą smulkiais lopinukais snukį“), plg. lie. adj. rẽtas subst. (i̯o-kamienis) rė̃tis „retas sietas“, žr. Skardžius ŽD 65. Plg. dar lie. subst. (mob.) žẽbris/žẽbrė̃ „tas/ta, kuris žebras“ (= la. zebris/zebre „žiobris“, žr. ME IV 701, Urbutis BEE I 175) – fleksijų vedinius (be kiekybinės šaknies vokalizmo apofonijos) iš adj. žẽbras/žebrà [plg. lie. adj. márgas/margà subst. (mob.) márgis/márgė.
Taigi subst. pr. *zēbrē „žiobris“ suponuoja buvus adj. (o/ā-kamienį) pr. *zebra- (*zebrā-) „smulkiai margas, žebras“ < balt. *źebra- „t. p.“ > lie. žẽbras „t. p.“, kurio etimologija, deja, nėra aiški (žr. Fraenkel LEW 1311 s. v. žiobrỹs).
Manyčiau, kad adj. balt. *źebra- „smulkiai margas“ buvo „žebras“ = „turintis margą smulkiais lopinukais snukį“ iš adj. (ekspresyvo) balt. *źebra- „smulkiomis dėmėmis išsitepęs snukį, burną“ < *„išsitepęs žėbėjant [snukiu, burna renkant smulkius dalykus (grūdus, trupinius ir pan.)]“, o šis – sufikso *-ra- vedinys iš verb. balt. *źeb- „snukiu, burna rinkti smulkius dalykus (grūdus, trupinius ir pan.), lesti“ [> verb. lie. (*žeb- ) žė́b-ėti „t. p.“, dėl jo žr. Būga RR II 677] < balt.-sl. *źeb- „t. p.“ ( lenk. zob-ać „lesti“ ir kt.), dėl kurio žr. Trautmann BSW 364, Vasmer ESRJ II 102 (s. v. зоб), Fraenkel LEW 1294t.

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Blažek, Čeladín, Běťáková Blt XXXIX (1) 117t.; Larsson FsKlingenschmitt 369.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.