Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 4 t. 90 psl.

seamis

seamis „winterkorn (Wintergetreide) – žiemkentys (javas)“ E 257 subst. nom. sg. masc. = pr. *zēmīs < *zēimīs „t. p.“ (su cirkumfleksiniu *-ēi-, žr. ir semo) < adj. pr. *zēimīs „žieminis“, derintas su subst. pr. *geitis „duona“ (masc., žr. s. v. *geytys, Trautmann BSW 82) jo reikšme „javasplg. (Trautmann l. c., Trautmann AS 423); tokia jo reikšme anksčiau (žr. s. v. *geytys) esu abejojęs.
Adj. pr. *zēimīs „žieminis“ – fleksijos vedinys iš subst. pr. *zēimā „žiema“ (žr. semo); plg., pvz., lie. subst. žiemỹs „žiemių (šiaurės) vėjas“ < adj. „žieminis (vėjas)“ – fleksijos vedinį iš subst. lie. žiemà (žr. Skardžius ŽD 63).

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Larsson FsKlingenschmitt 370.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.