Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 4 t. 93–94 psl.

seimīns

seimīns „Gesinde – šeimyna“ III 834 [5312] (= scheimina VE 358 nom. sg.) nom. sg. masc.; acc. sg. (masc.) seimīnan „Gesinde – šeimyną“ III 273–4 [233–4] (= scheimina VE 93 acc. sg.), III 374 [2732] (= scheiminas VE 1310 gen. sg.), III 3913 [2921] (= scheimina VE 1415 acc. sg.), III 6911 [4523] (= scheiminą VE 2821), III 7311 [4731] (= scheimina VE 3014 acc. sg.), III 7721 [516] (= scheimina VE 335 acc. sg.), III 832 [5310] (= scheimina VE 356 acc. sg.), seimijnan „t. p.“ III 594 [3928] (= scheimina VE 2320 acc. sg.), seiminan „t. p.“ III 474 [3321] (= scheimina VE 186), III 5314 [3714] (= scheimina VE 2112 nom. sg.).
Subst. (o-kamienis, nom. sg.) pr. (III) *seimīns „šeimyna (das Gesinde)“ (masc. nomen collectivum) galėtų būti iš pr. *seimīnan „t. p.“ (nomen collectivum, neutr.). Subst. pr. *seimīna- „t. p.“ kartu su lie. šeimýna „t. p.“ yra matyt iš adj. balt. dial. *śeimīna- „šeim(yn)inis“ (neutr.)/*śeimīnā- „šeim(yn)inė“ (fem.), o šis – sufikso *-īn- vedinys iš subst. balt. (dial.) *śeimā 94 „šeim(yn)a“ (plg. Skardžius ŽD 269) > lie. šeimà „t. p.“.
Bus buvusi ir lytis subst. (i-kamienis, fem.) balt.(dial.)-sl. *śaimi- „šeim(yn)a“, iš kurio galėjo atsirasti: a) balt. dial. *śaimi- „t. p.“ + * (sufiksas nomen collect.) > *śaimjā „t. p.“ > la. sàime „šeim(yn)a“ (su la. -e < * iš *-jā, žr. Kuryłowicz ABSl III 83tt.), b) sl. *śaimi- „šeim(yn)a“ + * > *śaim(i)jā „t. p.“ > *sěm(i)ja „t. p.“ > rus. семья „šeim(yn)a“ ir kt.; sl. *śaimi- „šeim(yn)a“ > *sěmь „t. p.“ virto į bažn. sl. sěmь „persona“ tuomet, kai atsirado sl. *śaim(i)jā „šeim(yn)a“ > *sěm(i)ja „t. p.“.
Tų anksčiau minėtų balt. ir sl. žodžių darybą prieš keletą metų esu šiek tiek kitaip aiškinęs, žr. s. v. caymis (ir liter.).

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Lehmann GED 181t.; Matasović EDPC 220t.; Smoczyński SEJL 628.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
  • Liudijimas Danieliaus Kleino „Lietuvių kalbos gramatikoje“ (1653)

    Šis žodis paliudytas ir Danieliaus Kleino „Lietuvių kalbos gramatikoje“. 1653 m. leidimo 19 psl. rašoma: „Pruſſicè: ſemie terra, as ego, ſwints ſanctus, ſeimina pro ſzeimina familia, domestici.“ Pažodžiui tai verčiu taip: Prūsiškai ſemie „žemė“, as „aš“, ſwints „šventas“, ſeimina vietoje [lietuviško žodžio] ſzeimina „šeimyna, namiškiai“.


    Strockis Mindaugas, 2014-01-08
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.