Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 1 t. 138 psl.

berse

berse „birke (Birke) – beržas“ E 600 = *berzē, kuris slypi ir vv. pr. Bers-in, Bers-e-laukin, Bers-io-weytigen, Bers-nicken (Gerullis ON 19, 232). Pr. *berzē = kurš. *berzē „t. p.“ [Būga RR III 204, gal ir lie. (Šts) béržė „beržas svyruoklis“] yra matyt fleksijos vedinys iš balt. dial. *berźā „beržas“, egzistavusio greta balt. dial. *berźas „t. p.“ : lie. béržas, la. bẽ̹rzs ir (dial.) bẽ̹rza, sl. *berzā (> serb.-chorv. brȅza, rus. береза ir kt.), s. isl. bjǫrk „t. p.“ (< germ. *bergō < *bhergā) ir kt., s. ind. bhūrjáḥ „viena beržų rūšis“ (plg. la. bir̃zs „beržynas“), oset. digor. bærzæ „beržas“, oset. iron. bærz „t. p.“ (< *barza) ir kt. Šis balt.-sl.-germ.-indoiran. žodis (gal dar dak. vv. Bers-ovia) suponuoja subst. ide. dial. *bherHg- (: *bhr̥Hg-) „beržas“ adj. *bherHgo- (masc.) resp. *bherHgā- (fem.) „šviesus, baltas“, plg. go. bairhts „šviesus“, alb. bardhë „baltas“ ir kt. Trautmann BSW 32, Fraenkel LEW 40t., Vasmer ESRJ I 154, Pokorny IEW I 139). Žr. dar Toporov PJ I 212t.

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Blažek LgB IX 35t.; Darms VAG 428t.; Demiraj AE 90t., 107t.; Derksen EDSIL 38; ESSJ I 201tt.; Lehmann GED 58; Mayrhofer EWA II 269t.; Orel HGE 43; Smoczyński SEJL 56t.; Vaan EDL 240.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.