Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 4 t. 102 psl.

sepmas

sepmas „siebende (siebenter) – septintas“ I 518 [515], septmas „t. p.“ II 518 [114], III 334 [2528] (= sekmas VE 116) nom. sg. masc. (num. ord.); nom. sg. fem. septmai (eina prieš stai) „siebende (siebente) – septinta“ III 571 [398] (= sekmas VE 2219 nom. sg. masc.).
Atrodo, kad iš tos medžiagos suponuotinas num. ord. pr. *sepmas „septintas“ bei *sepmā „septintà“ (ir *sepmāi „t. p.“ – su pronominaliniu *-āi < *-ājī ar *-ājā): pr. *sepmas/*sepmā (*sepmāi), veikiamas žodyje num. card. pr. (kat-mų) *sept-inʹai „septyni“ (žr. toliau) esančio segmento *sept-, bus fakultatyviai davęs lytį pr. (II, III) *septmas „septintas“ resp. pr. (III) *septmā (*septmāi) „septinta“; num. ord. pr. (II, III) septmas (septmai) priebalsį –t- visi baltistai, man rodos, be reikalo pripažįsta senovės reliktu.
Pr. *sepmas < balt. *sepmas (> lie. sẽkmas) kildintinas iš balt.-sl. *septmas > sl. *sebdmas > s. sl. sedmъ ir kt. (plg. s. v. asmus), plg., pvz., Trautmann BSW 257, Fraenkel LEW 772, Pokorny IEW I 909.
Num. card. bus buvęs pr. (kat-mų) *septinʹai „septyni“ [plg. pr. (kat-mų) *keturʹai „keturi“, žr. *keturʹai] balt.-sl. *septin „t. p.“ (nekaitomas) < ide. *septm̥ „t. p.“ (> s. ind. saptá „t. p.“ ir kt.).

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Adams DTB 657; Beekes EDG 448; Blažek HS CXI (2) 209tt.; Demiraj AE 370; Derksen EDSIL 443; Kloekhorst EDHIL 755t.; Kortlandt BF XI (1) 44t.; Lehmann GED 8t.; Matasović EDPC 332; Mayrhofer EWA II 700; Orel HGE 321; Smoczyński ABSl XVII 217tt., SBS I 83tt., SEJL 540; Vaan EDL 555; Young FsSchmalstieg 281.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.